Select Page

Јавен состанок по Предлог Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи јавен состанок по Предлог Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства. Се повикуваат сите...

II Jавен состанок за 2014 година

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува да присуствувате на II Jавен состанок за 2014 година што ке се одржи на ­­23 Декември 2014 со почеток во 10:00 часот во Административна зграда на АЕК – Бизнис сала, VI кат (адреса: Kеј Димитар Влахов бр....

Јавен состанок по Предлог Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, Правилник за нивото на деталност на информациите што треба да ги објави оператор и Правилник за нивото на деталност на информациите

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации организира јавен состанок по Предлог Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, Правилник за нивото на деталност на информациите што треба да ги објави оператор со значителна...

Состанок по јавнa расправa за Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги превземат при нарушување на безбедноста на личните податоци на претпла

Агенцијата свикува состанок по јавнa расправa за Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги превземат при нарушување на безбедноста на личните податоци на...

Состанок по јавни расправи

Почитувани, Агенцијата свикува состанок по јавните расправи за следните предлог документи: 1. Анализа на брзината на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет 2. Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга 3. Правилникот за начинот...

Состанок по јавна расправа

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа за: Предлог – План за нумерација Преглог – Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се...