Select Page

Презакажување на состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег

Агенцијата за електронски комуникации го презакажува состанокот по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег за ден 24.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се одржи во просториите на АЕК – нова зграда сала 6...

Состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег

Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег на ден 22.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се одржи во просториите на АЕК – нова зграда сала 6 кат. Се покануваат сите...

Јавен состанок по Предлог – Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи јавен состанок  по „ПРЕДЛОГ-ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИКАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОТВРДАТА ЗА...

Состанок по јавна расправа за Нацрт документ за прва анализа на пазар 13-Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници

Почитувани, Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт документ за прва анализа на пазар 13-Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници“ објавенo на веб...

Состанок по јавна расправа за нацрт текстот за Правилник за пресметување на год. надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви

АЕК ги поканува сите заинтересирани страни на состанок по јавна расправа за нацрт текстот за Правилник за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви на 31/01/2014 (петок) во 09:30 во Сала 1 во...

Јавен состанок за Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ве поканува на состанок на 24/12/2013 (вторник) со почеток во 13:00 во сала за состаноци на 6 кат. Тема е Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и...