Select Page
Почитувани, Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт документ за прва анализа на пазар 13-Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници“ објавенo на веб страната на АЕК на состанок кој ќе се одржи на ден 02.04.2014 година (среда) со почеток во 13 часот во просториите на АЕК, сала 1


Почеток во: 13:00
Тема на состанок : Нацрт документ за прва анализа на пазар 13-Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници
Датум на одржување : 02/04/2014
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, кеј Димитар Влахов 21, 1000 Скопје, Македонија

Поврзани вести:

More posts: јавна расправа крајни корисници нацрт документ пазар 13 прва анализа пренос радиодифузни содржини состанок