Select Page

Состанок на тема: Правилник за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства.

AEK ве поканува на состанок на 29/11/2013 (петок) со почеток во 13:00 во сала за состаноци на 6 кат. Тема е Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура,...

Состанок по Јавна расправа за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи

  Почитувани,   Ве повикуваме на состанок по јавната расправа за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи, на ден 07.11.2013 год во 14.00 часот во просториите на новата зграда на Агенцијата за електронски комуникации сала за состаноци на 4 кат – Сектор...

Состанок по Јавна расправа по нацрт текстовите за План за нумерација, Правилник за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација и Правилник за изменување и дополнување на правилникот за преносливост на броеви

АЕК ги поканува сите заинтересирани страни на состанок по јавна расправа по нацрт текстовите за: План за нумерација, Правилник за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација и Правилник за изменување и дополнување на правилникот за преносливост на...

Состанок по јавна расправа за анализа на пазари 4, 5 и 6

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по: Анализа на пазар 4 – Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација, Анализа на пазар 5...

Јавен состанок по Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и обрасци за квартални извештаи

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по предлог: УПАТСТВО ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ЦЕЛИ И АНАЛИЗА НА ПАЗАР И НАЧИНОТ НА...

СОСТАНОК ПО ЈАВНА РАСПРАВА ЗА „ПРЕДЛОГ-ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ГОДИШНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ“

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции“, објавен на веб страната...