Select Page

АЕК ги поканува сите заинтересирани страни на состанок по јавна расправа по нацрт текстовите за: План за нумерација, Правилник за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација и Правилник за изменување и дополнување на правилникот за преносливост на броеви на 14/11/2013 (четврток) во 09:00 во КМЦ-Скопје.Почеток во: 09:00
Тема на состанок : Јавна расправа по нацрт текстовите за План за нумерација, Правилник за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација и Правилник за изменување и дополнување на правилникот за преносливост на броеви
Датум на одржување : 14/11/2013
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Контролно Мерен Центар Скопје Зајчев рид 1000 Скопје Македонија