Select Page

Јавен состанок по Предлог – Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи јавен состанок  по „ПРЕДЛОГ-ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИКАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОТВРДАТА ЗА...

Состанок по јавна расправа за Нацрт документ за прва анализа на пазар 13-Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници

Почитувани, Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт документ за прва анализа на пазар 13-Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници“ објавенo на веб...

Состанок по јавна расправа за нацрт текстот за Правилник за пресметување на год. надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви

АЕК ги поканува сите заинтересирани страни на состанок по јавна расправа за нацрт текстот за Правилник за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви на 31/01/2014 (петок) во 09:30 во Сала 1 во...

Јавен состанок за Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации ве поканува на состанок на 24/12/2013 (вторник) со почеток во 13:00 во сала за состаноци на 6 кат. Тема е Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и...

Состанок на тема: Правилник за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства.

AEK ве поканува на состанок на 29/11/2013 (петок) со почеток во 13:00 во сала за состаноци на 6 кат. Тема е Правилникот за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура,...

Состанок по Јавна расправа за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи

  Почитувани,   Ве повикуваме на состанок по јавната расправа за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи, на ден 07.11.2013 год во 14.00 часот во просториите на новата зграда на Агенцијата за електронски комуникации сала за состаноци на 4 кат – Сектор...