Select Page

Njoftim për dhënien e provimit për operator radioamator

Почитувани, Ве известуваме дека испит за аматерски радиооператори кој беше закажан за ден 15.05.2024 година (среда) со почеток во 10:30 часот е поместен и  ќе се одржи на ден 17.05.2024 година со почеток во 10:30 часот во Агенцијата за електронски комуникации со...

Njoftim për dhënien e provimit për operator radioamator

Почитувани, Ве известуваме дека на ден 15.05.2024 година (среда) со почеток во 10:30 часот ќе се одржи  испит за аматерски радиооператори во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр. 21 во...

Njoftim për dhënien e provimit për operator radioamator

Почитувани, Ве известуваме дека на ден 20.03.2024 година (среда) со почеток во 10:30 часот ќе се одржи  испит за аматерски радиооператори во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр. 21 во...

Финален документ за анализа на релевантен пазар за завршување на повик во мобилна телефонија и Oдлука за определување на МТЕЛ за оператор со значителна пазарна моќ

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за шеста анализа на големопродажниот пазар за завршување на повик во јавна мобилна електронска комуникациска мрежа и Одлуката со која МТЕЛ ДООЕЛ Скопје се определува за операторот со значителна...

Соопштение за јавна расправа

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19, 153/19 и 92/21), отвора јавна расправа по Нацрт документот  “ Шеста анализа на големопродажен пазар за...