Select Page

АЕК ги поканува сите заинтересирани субјекти на јавен состанок за Интегриран Информациски Систем што АЕК има намера  да го набави, имплементира и користи во своето работење. Состанокот ќе се одржи на ден 13.01.2012 година (Петок), на локација – Контролно-мерен центар – Зајчев рид, Скопје (до УХМР на РМ),  со почеток во 11:00 часот.Почеток во: 11:00
Тема на состанок : Интегриран Информациски Систем
Датум на одржување : 13/01/2012
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Контролно-мерен центар - Зајчев рид, Скопје (до УХМР на РМ)