Select Page

Меѓународна регулаторна конференција 2019 и Прв јавен состанок на АЕК за 2019 година

21-22 Мај 2019, Охрид

International Regulatory Conference 2019

21-22 May 2019, Ohrid

Conference agenda

Invitation letter

Registration form

Hotel reservation form

Покана за учество

Превземете ги документите:Additional information:

Датум од: 21/05/2019
Почеток во: 09:00
Датум до: 22/05/2019
Завршува во: 12:00
Локација : Hotel Metropol – Ohrid