Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуги “

 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 23.09.2012 на следната адреса:


Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуги

Additional information:

Start of the public debate: 23/08/2012
End of the public debate: 23/09/2012
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

и во електронски облик на следниве емаил адреси: sinisa.apostoloski@aec.mk , liljana.denkovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: битстрим јавна расправа обезбедување правилник препродажба пристап