Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по предлог:

Правилник за именување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 22.06.2022 до 21.07.2022 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации, ул. Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје

или по електронски пат на следнава адреса:

vasil.gjatovski@aec.mk

25/07/2022

Соопштение

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на состанок на 28.07.2022 година (четврток) со почеток во 10:00 часот.

На состанокот ќе бидат разгледани коментарите по предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства што беа добиени од операторите во текот на јавната расправа што беше објавена на 22.06.2022 година и траеше до 21.07.2022 година.

Состанокот ќе се одржи во салата за состаноци на VI кат во АЕК на адреса Кеј Димитар Влахов бр. 21 Скопје.

Ве молиме да ги почитувате протоколите за заштита од Ковид-19.Additional information:

Start of the public debate: 22/06/2022
End of the public debate: 21/07/2022
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје или електронски на следнава адреса: vasil.gjatovski@aec.mk