Select Page

Почитувани, Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија  ги достават своите гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предложениот предмет на јавната расправа што ќе биде отворена до 28.05.2012 на следната адреса:

Нацрт Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни моб. ком. мрежи
Одговори на коментари по Нацрт документ за трета анализа на пазар 12 и пресметка на цениAdditional information:

Start of the public debate: 26/04/2012
End of the public debate: 28/05/2012
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Скопје

или на следнава емаил адреса:
aleksandar.kocevski@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: BU LRIC мобилна мрежа