Select Page

Почитувани, Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на Нацрт Извештајот за пресметка на цени за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи во РМ базирани на LRIC методологија  ги достават своите гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предложениот предмет на јавната расправа што ќе биде отворена до 28.05.2012 на следната адреса:

Нацрт Извештај за пресметка на цени за завршување на повик во јавни моб. ком. мрежи
Одговори на коментари по Нацрт документ за трета анализа на пазар 12 и пресметка на цениДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 26/04/2012
Крај на јавна расправа: 28/05/2012
Адреса за достава на коментари и мислења: Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

или на следнава емаил адреса:
aleksandar.kocevski@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: BU LRIC rrjeti mobil