Select Page

Прашања и одговори на прашања по Јавниот тендер број 02-3356/2 од 21.09.2012 година за доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz


Прашања и одговори на прашања по Јавен тендер за LTE


Поврзани вести:

More posts: 023356/2 јавен тендер одговори одобрение прашања радиофреквенции рф спектар