Select Page

Pyetje dhe përgjigje të pyetjeve pas Tenderit Publik me numër 02-3356 / 2 me datë 21.09.2012 për dhënien e një miratimi për përdorimin e radiofrekuencave me brez të radiofrekuencës prej 811-821 / 852-862 MHz


Прашања и одговори на прашања по Јавен тендер за LTE


Поврзани вести:

More posts: 023356/2 јавен тендер одговори одобрение прашања радиофреквенции рф спектар