Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства.
Јавната расправа ќе трае до 22.06.2016 година до крај на работното време. Се покануваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт правилник на адреса:
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
или на следните адреси за е-пошта:

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства
Упатство за доставување на податоци за новоизградена електронска комуникациска мрежа и придружни средства
Прилог 2 – Податоци за мрежно покривање

Additional information:

Start of the public debate: 20/05/2016
End of the public debate: 22/06/2016
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: zoran.aleksov@aec.mk и boris.arsov@aec.mk