Select Page

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации отвoра јавна расправа по:

Правилник за изменување и дополнување на Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 01.08.2020 година на следната адреса: Кеј Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје или на e-mail адресата: jeton.akiku@aec.mkДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 02/07/2020
Крај на јавна расправа: 01/08/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Кеј Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје