Select Page
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 02.10.2014 до 02.11.2014 на следната адреса:
 
Агенција за електронски комуникации
Сектор за радиокомуникации
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје
 
или на e-mail адресите:

Одлука за Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија
Предлог План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија
Табела за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 02/10/2014
Крај на јавна расправа: 02/11/2014
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: lidija.paunovska@aec.mk и jonce.grozdanoski@aec.mk