Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за Методологија за анализа на релевантни пазари со вклучени коментари добиени за време на јавната расправа.
Со почит,
Агенција за електронски комуникации
Финален документ за Методологија за анализа на релевантни пазари