Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 годиина. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 09/07/2019 до 08/08/2019 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 годиина.

Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопјеили на e-mail адресата: contact@aec.mk

Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 годиина

Годишен финансиски план на агенцијата за електронски комуникации за 2019 годинаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 09/07/2019
Крај на јавна расправа: 08/08/2019
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје