Select Page
Врз основа на член 24 став (1) алинеа 3, а во врска со членовите 84 и 87 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, 39/2014), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на 17.12.2014 година донесе Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга.

ВИП оператор -Коментари и одговор на коментари по Правилникот
ОНЕ -Коментари и одговор на коментари по Правилникот
МТ -Коментари и одговор на коментари по Правилникот
Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга

Additional information:

Датум на донесување на актот: 17/12/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: битстрим правилник препродажба пристап услуга