Select Page

Анализа на релевантен малопродажен пазар 1

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот малопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа: – пазар 1 – Пристап до јавна...

План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации донесе нов План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија кој е објавен во Службен Весник на РМ број 138 од 26.07.2016. Со донесувањето на овој План се овозможува техничка неутралност при користењето на...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 01.06.2016 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје ќе се одржи радиоаматерски...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 10.05.2016 година (вторник) со почеток во 12 часот во СОУ „Никола Карев“ во Крушево ќе се одржи радиоаматерски...

Финален документ за анализа на пазар за пристап и започнување на услуги во јавни мобилни електронски комуникациски мрежи

Почитувани,Агенцијата го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за пристап и започнување на услуги во јавни мобилни електронски комуникациски мрежи.Документот ги содржи и коментарите од заинтересираните страни. Финален документ за анализа на пазар за пристап...