Select Page

Коментари по отворената јавна расправа за Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на спец мрежни средства и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба

По отворената јавна расправа за Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга,...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на ден 26.12.2016 година (понеделник) со почеток во 15:00 часот во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21, ќе се одржи радиоаматерски...

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга. Линк кон објавата на јавниот тендер Прашања и...

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга.

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга. Линк кон објавата на јавниот тендер Прашања и...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 19.10.2016 година (среда) со почеток во 10 часот во с. Лешок со адреса на ул. 101 бб. ќе се одржи радиоаматерски испит.Со оглед на големиот број на пријавени кандидати, на 27.10.2016 (четврток) со почеток во 15:00 часот ќе се одржи...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 30.09.2016 година (петок) со почеток во 15:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21 ќе се одржи радиоаматерски...