Select Page

Анализа на релевантните големопродажни пазари

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантните големопродажни пазари согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа:– пазар 7 – физички пристап до...

Национален извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го издаде Националениот извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги. Превземете го извештајот: Национален извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 04.12.2015 година (петок) во 13 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 28.10.2015 година (среда) во 10:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски...