Select Page

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 28.10.2015 година (среда) во 10:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски...

Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски комуникации

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски комуникации“. Повеќе за проектот на слниот линк – Проект Мадрид Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски...

Испит за радиоаматерски оператори

Почитувани, Ве известуваме дека на 14.10.2015 година во 10:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации, ќе се одржи испит за радиоаматерски...

Соопштение

Почитувани корисници, Агенцијата за електронски комуникации ве известува дека Вип оператор и Оне доставија до нас известување во врска со претплатничките договори кои ќе се склучуваат со корисниците после 01.10.2015 година како и третманот на постојните и идните...

Анализа на релевантен малопродажен пазар 3

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2015 година објавува дека отпочна со анализа на релевантен малопродажен пазар 3 дефиниран согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна...

Испит за радиоаматерски оператори за P класа

Почитувани, Ве информираме дека на 30.07.2015 година со почеток во 11 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 Скопје, 6-ти спрат, ќе се одржи испит за радиоаматерски оператори за P...