Select Page

Испит за радиоаматерски оператори за P класа

Почитувани, Ве информираме дека на 30.07.2015 година со почеток во 11 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 Скопје, 6-ти спрат, ќе се одржи испит за радиоаматерски оператори за P...

Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во четвртиот квартал од 2014 година

Агенцијата за електронски комуникации повторно го објавува кварталниот извештај за развојот на пазарот на електронските комуникации за четвртиот квартал од 2014 година, поради направена техничка исправка во делот на вкупно реализиран сообраќај и удел во приходи...

Завршен настан за реализација на ИПА проектот „Зајакнување на административните капацитети во областа на телекомуникациите и медиумите за ефикасно регулирање на новите дигитални услуги“

На 01.06.2015 година се одржа завршниот настан  за реализација на ИПА проектот „Зајакнување на административните капацитети во областа на телекомуникациите и медиумите за ефикасно регулирање на новите дигитални услуги“ кои АЕК заедно со Агенцијата за аудио и...

Потпишан Меморандум за разбирање во областа на регулирање на електронските комуникации меѓу националната регулаторна агенција за електронски комуникации и информациски технологии, Република Молдавија и АЕК

Националниот Регулаторната агенција за електронски комуникации и информатичка технологија (ANRCETI) на Република Молдавија и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) во Република Македонија, потпишаа меморандум за разбирање за олеснување на соработката и размена на...

Соопштение

Се известуваат сите оператори, нотифицирани во службената евиденција на Агенцијата за електронски комуникации дека имаат обврска да достават до Агенцијата на одобрување најдоцна до 05.04.2015 година, стандарден претплатнички договор усогласен со одредбите од Законот...