Select Page

Соопштение за јавност

  Заради зголемениот број на приговори од крајни корисници на електронски комуникации, а кои се однесуваат на наградни игри организирани од даватели на услуги преку операторите на мобилна телефонија во Р. Македонија, Агенцијата за електронски комуникации го издаде...

Финален документ за ажурирање на BU LRIC+ моделот за пресметка на големопродажните цени за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи

Агенцијата за електронски комуникации објавува Финален документ за ажурирање на BU LRIC+ моделот за пресметка на големопродажните цени за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи.           Финален документ за ажурирање на BU LRIC+ моделот за пресметка...

Јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 105 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012, 59/2012, 123/2012 и 23/2013), отвара јавна расправа по „Правилник за изменување и дополнување на...

Поставен камен темелник на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Р. Македонија

Агенцијата за електронски комуникации на ден 10.10.2013 година (Четврток) во 13:00 часот на свечен начин го одбележа чинот на поставувањето на камен темелникот на антенскиот систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Р....

Објавени финални документи по завршена втора анализа на пазари 4, 5 и 6 со вклучени коментари и одговор на коментари од заинтересираните оператори

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува Финалните документи по завршена анализа на пазарите со вклучени коментари и одговор на коментари од заинтересираните оператори, и тоа: Финален Документ за втора анализа на пазар 4- Започнување на повик во јавна...

АЕК започна со спроведување на прва анализа на големопродажниот пазар број 13 – Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници

Почитувани, Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации, согласно Програмата за работа за 2013 година,  започна со спроведување на прва анализа на големопродажниот пазар број 13 – Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници. Оваа активност АЕК ја...