Select Page

Поставен камен темелник на антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Р. Македонија

Агенцијата за електронски комуникации на ден 10.10.2013 година (Четврток) во 13:00 часот на свечен начин го одбележа чинот на поставувањето на камен темелникот на антенскиот систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територија на Р....

Објавени финални документи по завршена втора анализа на пазари 4, 5 и 6 со вклучени коментари и одговор на коментари од заинтересираните оператори

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува Финалните документи по завршена анализа на пазарите со вклучени коментари и одговор на коментари од заинтересираните оператори, и тоа: Финален Документ за втора анализа на пазар 4- Започнување на повик во јавна...

АЕК започна со спроведување на прва анализа на големопродажниот пазар број 13 – Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници

Почитувани, Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации, согласно Програмата за работа за 2013 година,  започна со спроведување на прва анализа на големопродажниот пазар број 13 – Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници. Оваа активност АЕК ја...

Прашања и одговори на прашања по нацрт на планот за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија објавен за јавна распрева на 17.05.2013 година

Прашања и одговори на прашања по нацрт-планот за намена на радиофреквенциски опсези во РM Поврзани тагови: нацрт план, одговори, план за намена, прашања, радиофреквенциски опсези, Република...

Прашања и одговори на прашања во врска со Тендерската документација по Јавниот тендер со јавно наддавање број 0204-1550/2 од 10.05.2013 година

Прашања и одговори на прашања во врска со Тендерската документација по Јавниот тендер со јавно наддавање број 0204-1550/2 од 10.05.2013 година Прашања и одговори по јавен тендер Поврзани тагови: LTE, одобрение, радиофреквенциски опсези, рф...

Анализа на релевантните големопродажни пазари 9 и 10

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2013 година отпочна со анализа на релевантните големопродажни пазари 9 и 10 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација број...