Select Page
Агенцијата за електронски комуникации објавува Финален документ за ажурирање на BU LRIC+ моделот за пресметка на големопродажните цени за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи.
 
 
 
 
 

Финален документ за ажурирање на BU LRIC+ моделот за пресметка на големопродажните цени за завршување на смс порака во мобилни комуникациски мрежи
Коментари на ВИП оператор – СМС регулација
Коментари на Т-Мобиле оператор смс регулација


Поврзани вести:

More posts: BU LRIC мобилна мрежа