Select Page

Средба со претставници на Националната Агенција за информатичко општество (NIA) на Јужна Кореа

Агенцијата за електронски комуникации на ден 1 Април 2012 година организира состанок со претставници на Националната  Агенција за информатичко општество (NIA) на Република Кореа. На состанoкот присуствуваа: Dr. Seang-Tae Kim – Претседател на Националната Агенција за...

Предупредувачко известување за WLR и BSA едновремено обезбедување

Се известува Македонски Телеком АД Скопје, дека не постапува во согласност со член 51 од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр.13/2005,14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010 и 13/2012) како и во согласност со член 8 од Правилникот...

Јавен Повик за доставување на барања за издавање на едно одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 470 -790 MHz

Агенцијата за електронски комуникации во согласност со Законот за електронски комуникации и Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија објавува: Јавен Повик за доставување на барања за издавање на едно одобрение за користење на...

АЕК започна со спроведување на втора анализа на големопродажните пазари за Физички пристап до мрежна инфраструктура и Пристап до услуги со широк опсег

Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на  втора анализа на големопродажните пазари:1.  Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура ( целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и2.  Пазар 8 – Пристап до...

АЕК започна со спроведување на втора анализа на големопродажните пазари за Физички пристап до мрежна инфраструктура и Пристап до услуги со широк опсег

Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на  втора анализа на големопродажните пазари: 1.  Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура ( целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и 2.  Пазар 8 – Пристап до...

Известување до заинтересирани страни, за податоци за мрежна покриеност на операторите кои нудат услуги преку безжична врска

До Агенцијата за електронски комуникации во изминатиот период пристигнаа повеќе барања од Оператори за издавање на “потврда за мрежна покриеност во Р. Македонија”, а кои се однесуваат за нивно учество во постапки за јавни набавки на комуникациски...