Select Page

Јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации објавува Јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-862 MHz и 1710-1880 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата...

Агенцијата за електронски комуникации го отпочнува процесот на Анализа на релевантниот пазар 1 – Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Работната група формирана во Агенцијата за електронски комуникации го отпочнува процесот на Анализа на релевантниот пазар 1 – Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници, согласно Одлуката за утврдување на...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ АЕК И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ, ШТИП

Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) и Електротехничкиот факултет, при Универзитетот „Гоце Делчев“  од Штип, на ден 30.01.2013 година во Скопје потпишаа Меморандум за соработка со кој се утврди рамката на реализација на соработката за работи од заеднички...

Правилник со услови за учество во ‘Која е твојата апликација’.

1. Што е ‘Која е твојата апликација’ ‘Која е твојата апликација’ е натпревар за изработка на апликации за трите најпопуларни оперативни системи за мобилни телефони, односно: Android, iOS и Windows Phone. Натпреварот е организиран од страна на...

Анализа на релевантните големопродажни пазари 4, 5 и 6

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2012/2013 година отпочна со анализа на релевантните големопродажни пазари 4, 5 и 6 дефинирани согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација...

Правилник со услови за учество во ‘Која е твојата апликација’.

1. Што е ‘Која е твојата апликација’ ‘Која е твојата апликација’ е натпревар за изработка на апликации за трите најпопуларни оперативни системи за мобилни телефони, односно: Android, iOS и Windows Phone. Натпреварот е организиран од страна на...