Select Page

Соопштение

Се информираат сите заинтересирани страни дека рокот за отворената јавна расправа за Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за...

Финален документ за анализа на пазар за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Агенцијата го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. Во документот се вклучени и коментари од операторите. Финален документ за анализа на пазар за...

Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација

Ве известуваме дека на 18.09.2014 година влезе во сила нов „Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација“ (Сл. Весник на РМ, бр.138/2014). Воедно ве известуваме дека Агенцијата изработи...

Втора анализа на малопродажниот пазар број 2

Почитувани, Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на втора анализа на малопродажниот пазар број 2 – јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. Оваа активност АЕК ја спроведува...

Потпишан Технички договор

Потпишан Технички договор за прекугранично усогласување на фреквенциите помеѓу Агенцијата за електронски комуникации и Управата за електронски и поштенски комуникации во Албанија за планирање и координација на фреквенциите во пограничните области за GSM/UMTS/LTE...

Регионален состанок на регулаторите за електронски комуникации во Скопје

Скопје, 21.08.2014. Започнувајќи од денес, во организација на Агенцијата за електронски комуникации, во текот на наредните два дена ќе биде одржан регионален состанок на регулаторите за електронски комуникации на државите од регионот. На регионалниот состанок на...