Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски комуникации“.

Повеќе за проектот на слниот линк – Проект Мадрид


Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски комуникации