Select Page

Втора анализа на малопродажниот пазар број 2

Почитувани, Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на втора анализа на малопродажниот пазар број 2 – јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. Оваа активност АЕК ја спроведува...

Потпишан Технички договор

Потпишан Технички договор за прекугранично усогласување на фреквенциите помеѓу Агенцијата за електронски комуникации и Управата за електронски и поштенски комуникации во Албанија за планирање и координација на фреквенциите во пограничните области за GSM/UMTS/LTE...

Регионален состанок на регулаторите за електронски комуникации во Скопје

Скопје, 21.08.2014. Започнувајќи од денес, во организација на Агенцијата за електронски комуникации, во текот на наредните два дена ќе биде одржан регионален состанок на регулаторите за електронски комуникации на државите од регионот. На регионалниот состанок на...

Известување за продолжување на рокови за јавна расправа по Нацрт документот за втора анализа на малопродажен пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација и Нацрт методологијата за анализа на релевантни пазари

Почитувани,На барање на заинтересираните страни Агенцијата за електронски комуникации ги продолжува роковите за јавна расправа (доставување на мислења и забелешки ) по: Нацрт документот за втора анализа на малопродажен пазар за пристап до јавна телефонска мрежа на...

Извештај од прва мерна кампања на работната група за изготвување на „LTE – насоки за воведување и компатибилност со DVB-T и GSM900“

Извештај од прва мерна кампања на работната група за изготвување на „LTE – насоки за воведување и компатибилност со DVB-T и GSM900“ Поврзани тагови:...

Јавен состанок по Правилник за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи јавен состанок  по „ПРЕДЛОГ-ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГРАДБА НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ПРИДРУЖНИ СРЕДСТВА “....