Select Page

Потпишан Меморандум за разбирање во областа на регулирање на електронските комуникации меѓу националната регулаторна агенција за електронски комуникации и информациски технологии, Република Молдавија и АЕК

Националниот Регулаторната агенција за електронски комуникации и информатичка технологија (ANRCETI) на Република Молдавија и Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) во Република Македонија, потпишаа меморандум за разбирање за олеснување на соработката и размена на...

Njoftim

Се известуваат сите оператори, нотифицирани во службената евиденција на Агенцијата за електронски комуникации дека имаат обврска да достават до Агенцијата на одобрување најдоцна до 05.04.2015 година, стандарден претплатнички договор усогласен со одредбите од Законот...

Прес конференција на АЕК

04.02.2015, Скопје. Во просториите на АЕК се одржа прес конференција од страна на Агенцијата за електронски комуникации. Главна тема на прес конференцијата беше намалување на цените за минута разговор, мобилен интернет и СМС пораки во роаминг. Агенцијата за...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 06.04.2015 година (понеделник) во 13:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски...

Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува АЕК

Со овој правилник се регулираат правата и обврските на корисниците на електронски комуникации и операторите во Република Македонија. Агенцијата за електронски комуникации го усвои овој нов правилник 29.01.2015 година, а ќе стапи во сила од денот на објавување во...