Select Page

Прес конференција на АЕК

04.02.2015, Скопје. Во просториите на АЕК се одржа прес конференција од страна на Агенцијата за електронски комуникации. Главна тема на прес конференцијата беше намалување на цените за минута разговор, мобилен интернет и СМС пораки во роаминг. Агенцијата за...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 06.04.2015 година (понеделник) во 13:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски...

Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците што ќе ги објавува АЕК

Со овој правилник се регулираат правата и обврските на корисниците на електронски комуникации и операторите во Република Македонија. Агенцијата за електронски комуникации го усвои овој нов правилник 29.01.2015 година, а ќе стапи во сила од денот на објавување во...

Објава на коментари во врска со Нацрт Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 05.11.2014 година за Нацрт Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и...

Финална анализа на пазарот за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа за резиденцијални и деловни корисници и Решение за наметнување на регулаторни обврски

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува следните документи: финална анализа на пазарот за пристап до јавна електронска комуникациска мрежа за резиденцијални и деловни корисници и Решение за наметнување на регулаторни обврски Повеќе во Анализа на пазар ->...

Анализа на големопродажен пазар за услуги со широк опсег и Решение за наметнување на регулаторни обврски

Агенцијата за електронски комуникации ги објавува следните документи: Анализа на големопродажен пазар за услуги со широк опсег и Решение за наметнување на регулаторни обврски. Повеќе во Анализа на пазар -> Преглед на анализи -> Големопродажба -> Пазар 8 Финален...