Select Page

Финален документ од Прва анализа на пазар 13 – пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници

Почитувани, Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објави Финалниот документ од Прва анализа на пазар 13 – пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници...

Анализа на релевантниот големопродажен пазар 12

Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2014 година отпочна со анализа на релевантниот големопродажен пазар 12 дефиниран согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна регулација број...

АЕК зеде учество во Националната еколошка акција ” Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите”.

Аек зеде учество во Националната еколошка акција ” Македонија земја на цвеќето, Македонија земја на розите”. Во соработка со општините, бизнис заедницата и невладиниот сектор на 21 Март, масовно се засадуваа садници на рози низ урбаните центри на...

Заменик генералниот секретар на ITU, Хоулин Жао ја посети Агенцијата за електронски комуникации и оствари средба со Директорот на АЕК, Роберт Орданоски

Заменик генералниот секретар на Меѓународната унија за телекомуникации – ITU,  Хоулин Жао, во рамките на официјалната посета на Република Македонија, на 14март 2014 година ја посети Агенцијата за електронски комуникации- АЕК и оствари работна средба со...

Промена на процедура за постапување по приговори од крајни корисници

Почитувани, на ден 06.03.2014 година на сила стапи нов Закон за електронски комуникации (“Сл.Весник 39/2014”), согласно новиот закон се менува процедурата за постапување по приговори  од крајни корисници. Согласно член 120, 53 и 54 од Законот за електронски...

Коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилник за утврдување на методот на годишниот надоместок за користење на доделени броеви

Агенцијата за електронски комуникации објавува коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилник за утврдување на методот на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и...