Select Page

Промена на процедура за постапување по приговори од крајни корисници

Почитувани, на ден 06.03.2014 година на сила стапи нов Закон за електронски комуникации (“Сл.Весник 39/2014”), согласно новиот закон се менува процедурата за постапување по приговори  од крајни корисници. Согласно член 120, 53 и 54 од Законот за електронски...

Коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилник за утврдување на методот на годишниот надоместок за користење на доделени броеви

Агенцијата за електронски комуникации објавува коментари и одговори на коментари по нацрт текстот на Правилник за утврдување на методот на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и...

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

АЕК ги поканува сите заинтересирани страни на состанок по јавна расправа по нацрт текстот на „Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски...

Коментари и одговор на коментари по Нацрт текстот на Измени и дополни на Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации објавува Коментари и одговор на коментари по Нацрт текстот на Измени и дополни на Планот за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија....

Избрани и останатите членови на Бордот на директори и Потпретседатели на Европското тело на регулатори за електронски комуникации (BEREC)

Делегација од Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) на чело со Директорот Роберт Орданоски на 05 и 06 Декември 2013 година присуствуваше на Пленарната седница на Европското тело на регулатори за електронски комуникации (BEREC) во Будимпешта, Унгарија, на која...

Коментари и одговор на коментари по нацрт текстот на правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите

Агенцијата за електронски комуникации објавува Коментари и одговор на коментари по нацрт текстот на правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите....