Select Page

Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивното објавување

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за: Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар, Обрасци за квартални извештаи, Квартален извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за Qx квартал...

Соопштение за радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 25.03.2016 година (петок) со почеток во 12 часот во просториите на Народна Техника во Штип ќе се одржи радиоаматерски...

Анализа на релевантните големопродажни пазари

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантните големопродажни пазари согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа:– пазар 7 – физички пристап до...

Национален извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го издаде Националениот извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги. Превземете го извештајот: Национален извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски...