Select Page

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 04.12.2015 година (петок) во 13 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 28.10.2015 година (среда) во 10:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски...

Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски комуникации

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски комуникации“. Повеќе за проектот на слниот линк – Проект Мадрид Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски...

Испит за радиоаматерски оператори

Почитувани, Ве известуваме дека на 14.10.2015 година во 10:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации, ќе се одржи испит за радиоаматерски...

Njoftim

Почитувани корисници, Агенцијата за електронски комуникации ве известува дека Вип оператор и Оне доставија до нас известување во врска со претплатничките договори кои ќе се склучуваат со корисниците после 01.10.2015 година како и третманот на постојните и идните...

Анализа на релевантен малопродажен пазар 3

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно Годишната програма за работа за 2015 година објавува дека отпочна со анализа на релевантен малопродажен пазар 3 дефиниран согласно Одлуката за утврдување на релевантните пазари што се подложни на претходна...