Select Page

Финален документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура, коментари и финални одговори на коментари

20170411 Финален документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура 20170411 Коментари на Македонски Телеком кон Нацрт документ за анализа на пазари за локален и централен пристап до инфраструктура со финални одговори 20170411 Коментари на...

Состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за трета анализа на пазар за физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација и четврта анализа на пазарот за услуги со широк опсег

  ПОЧИТУВАНИ, АЕК СВИКУВА СОСТАНОК ПО ЈАВНИТЕ РАСПРАВИ И ТОА ЗА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: НАЦРТ ДОКУМЕНТОТ ЗА ТРЕТА АНАЛИЗА НА ПАЗАР ЗА ФИЗИЧКИ ПРИСТАП ДО МРЕЖНА ИНФРАСТРУКТУРА (ЦЕЛОСЕН И ПОДЕЛЕН РАЗВРЗАН ПРИСТАП) НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И ЧЕТВРТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ ЗА УСЛУГИ СО...

Продолжен рок за достава на коментари во Јавна расправа по Правилник за мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги

Поради иницирани барања за продолжување на рокот за поднесување на коментари по Правилникот за мерење на параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, во насока на негово подобрување рокот за поднесување на коментари се продолжува до 03.03.2017...

Финален документ за трета анализа на пазар 1 и коментари на Македонски Телеком и оне.Вип кон Нацрт документот за трета анализа на пазар 1

Финален документ за трета анализа на пазар 1 Коментари на Македонски Телеком кон Нацрт документот за трета анализа на пазар 1 Коментари на оне.Вип кон Нацрт документот за трета анализа на пазар...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на ден 22.02.2017 година (среда) со почеток во 15 часот во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21 ќе се одржи радиоаматерски...

Коментари и одговори на коментари по јавна расправа за Предлог План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 04.11.2016 година за Предлог за измена на „ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, во прилог ги објавуваме доставените коментари и ставот на АЕК во однос на нив. Коментари и одговори на...