Select Page

Национален извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации го издаде Националениот извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски услуги. Превземете го извештајот: Национален извештај за параметри за квалитет на јавни електронски комуникациски...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 04.12.2015 година (петок) во 13 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 28.10.2015 година (среда) во 10:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи радиоаматерски...

Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски комуникации

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски комуникации“. Повеќе за проектот на слниот линк – Проект Мадрид Проект Мадрид – Финален извештај за Агенција за електронски...

Испит за радиоаматерски оператори

Почитувани, Ве известуваме дека на 14.10.2015 година во 10:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации, ќе се одржи испит за радиоаматерски...