Select Page

План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации донесе нов План за намена на радиофреквенциски опсези во Република Македонија кој е објавен во Службен Весник на РМ број 138 од 26.07.2016. Со донесувањето на овој План се овозможува техничка неутралност при користењето на...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 01.06.2016 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје ќе се одржи радиоаматерски...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 10.05.2016 година (вторник) со почеток во 12 часот во СОУ „Никола Карев“ во Крушево ќе се одржи радиоаматерски...

Финален документ за анализа на пазар за пристап и започнување на услуги во јавни мобилни електронски комуникациски мрежи

Почитувани,Агенцијата го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за пристап и започнување на услуги во јавни мобилни електронски комуникациски мрежи.Документот ги содржи и коментарите од заинтересираните страни. Финален документ за анализа на пазар за пристап...

Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за статистички цели и анализа на пазар и начинот на нивното објавување

Aгенцијата за електронски комуникации ги објавува финалните документи за: Упатство за обезбедување на информации и финансиски податоци за анализа на пазар, Обрасци за квартални извештаи, Квартален извештај за развој на пазарот на електронски комуникации за Qx квартал...