Select Page

Во врска со објавената Јавна расправа на ден 04.11.2016 година за Предлог за измена на „ПЛАН ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, во прилог ги објавуваме доставените коментари и ставот на АЕК во однос на нив.
Коментари и одговори на коментари по јавна расправа за Предлог План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија