Select Page

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга. Линк кон објавата на јавниот тендер Прашања и...

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга.

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга. Линк кон објавата на јавниот тендер Прашања и...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 19.10.2016 година (среда) со почеток во 10 часот во с. Лешок со адреса на ул. 101 бб. ќе се одржи радиоаматерски испит.Со оглед на големиот број на пријавени кандидати, на 27.10.2016 (четврток) со почеток во 15:00 часот ќе се одржи...

Радиоаматерски испит

Почитувани, Ве известуваме дека на 30.09.2016 година (петок) со почеток во 15:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21 ќе се одржи радиоаматерски...

Анализа на релевантен малопродажен пазар 2

Агенцијата за електронски комуникации Ве информира дека започнува нов циклус на анализа на релевантниот малопродажен пазар согласно важечката Одлука за утврдување на релевантни пазари подложни на претходна регулација и тоа: Пазар 2 –  Jавнo достапни телефонски услуги...

Радиоаматерски испит

Почитувани,Ве известуваме дека на 14.09.2016 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во Скопје со адреса на Кеј Димитар Влахов бр.21, ќе се одржи радиоаматерски...