Select Page

Прашања и одговори во врска со Тендерската документација број 0201-2135/28 по Јавен тендер број 0201-2135/27 за избор на даватели на универзална услуга.

Линк кон објавата на јавниот тендер


Прашања и одговори