Select Page
Во врска со објавената Јавна расправа на ден 07.12.2016 година за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба, во прилог ги објавуваме доставените коментари и ставот на АЕК во однос на нив.

Коментари и одговори на коментари по јавна расправа за предложена измена на одобренија за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба