Select Page

По отворената јавна расправа за Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, пристигнаа коментари на операторите Македонски Телеком АД Скопје и оне.Вип ДОО Скопје.


1405-50-2_Komentari_BitstrimMT.pdf
1405-50-3_Komentari_BitstrimOneVIP.pdf
1405-163-2_Komentari_SpecMrezSredMT.pdf
1405-163-3_Komentari_SpecMrezSredOneVIP.pdf