Select Page

Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги

Директорот на Агенцијата на ден 07.03.2011 година го усвои Упатството за формата, содржината и начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги. Со истото се уредува формата...

Објавен е Финален документ за анализа на пазар за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи со вклучени мислења од заинтересираните страни.   20110302_Финален документ за анализа на...

Јавен повик за изјавување на интерес за доделување на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470 -790 MHz за оператор на дигитален терестријален систем

Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија објавува  ЈАВЕН ПОВИК За изјавување на интерес за доделување на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470 -790 MHz за оператор на дигитален терестријален систем. Операторот на дигиталниот...

Меморандум за соработка и меѓусебно разбирање помеѓу органите за надзор на пазарот

Денес Директорот на Агенција за електронски комуникации, г-дин Роберт Орданоски присуствуваше на свечениот настан во организација на Министерство за економија а по повод потпишувањето на Меморандумот за меѓусебно разбирање и соработка на органите за надзор на пазарот,...

Објава на Enlargement Countries Monitoring Report 4

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот од Cullen international од Декември 2010:  20110203_Enlargement Countries Monitoring Report 4 – December 2010 (2.22 MB 2011-02-03) (2.22 MB 2011-08-15 08:21:01)  Enlargement Countries...