Select Page

CUSTOMER CARE

Секторот за заштита на правата на крајните корисници го организира информирањето на корисниците на јавни електронски комуникациски услуги со цел истите да се запознаат со своите права како и со правата и обврските на операторите и давателите на јавни електронски...

Прашања и одговори на прашања

За да поставите прашање испратете e-mail на contact@aec.mk или пополнете го on-line формуларот достапен на слендиот линк: Контакт форма Одговори на најчесто поставени прашања ќе најдете на порталот на Агенцијата за електронски комуникации www.komuniciraj.mk на...

Contact

Контакт со Грижа за корисници: Доколку сакате да поставите прашање до Грижа за корисници при АЕК, ве молиме пополнете го прашалникот во делот КОНТАКТ ИНФО поставен на сајтот www.komuniciraj.mk на следниот линк: КОНТАКТ ИНФО Доколку сакате да поднесете електронски...

Contact

Контакт со Грижа за корисници: Доколку сакате да поставите прашање до Грижа за корисници при АЕК, ве молиме пополнете го прашалникот во делот КОНТАКТ ИНФО поставен на сајтот www.komuniciraj.mk на следниот линк: КОНТАКТ ИНФО Доколку сакате да поднесете електронски...