Select Page

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог анализа на пазар за:

  • Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација
  • Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација
  • Услуга за транзитирање на повик во јавна фиксна телефонска мрежа

Јавната расправа започнува на ден 21.05.2013 со времетраење од 30 денови. 


Нацрт документ за започнување на повик
Нацрт документ за завршување на повик
Нацрт документ за транзитирање

Additional information:

Start of the public debate: 21/05/2013
End of the public debate: 01/07/2013
Address for submitting comments and opinions: Предлог коментарите може да ги доставите во хартиена форма во Архивата на АЕК и електронски на следнава е-маил адреса: Kristina.bozinovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар завршување на повик започнување на повик јавна расправа транзитирање на повик услуга