Select Page

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Komunikime elektronikeДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 21/04/2021
Службен весник: бр.92 од 26.04.2021 година
Важечки пропис: 1