Select Page

Të nderuar,

Ве известуваме дека на ден 30.06.2020 година (вторник) со почеток во 10 часот ќе се одржи  испит за аматерски радиооператори во Агенцијата за електронски комуникации со адреса на Кеј Димитар Влахов бр. 21 во Скопје.

Ве молиме да ги почитувате протоколите за заштита од Ковид 19 и да носите соодветна заштитна маска.